Image Alt

Volwassenen

Dagbesteding
Waarom... een centrum voor paarden én mensen?

Waarom werken met paarden? 
Paarden zijn prooidieren en omwille van hun eigen veiligheid leven ze in kuddes. Voortdurend zijn ze samen aan het communiceren door middel van lichaamstaal. Door deze natuurlijke eigenschap zijn ze experts in het lezen van de lichaamstaal van de ander  (zowel paard als mens). Ze kunnen goed aanvoelen wat er in de mens omgaat. Paarden hebben daarnaast een grote therapeutische werking op mensen. Mensen ontspannen, voelen zich veilig en daardoor ontstaat er ruimte tot leren en werken.  

Waarom werken met mensen?
Op Stal Dijkman werken we samen, alleen samen bereik je meer! Alleen als het team, de sociale omgeving, betrokken kan zijn bij de cliënt, kan deze zich volledig ontplooien binnen zijn of haar mogelijkheden. Het team zorgt met cliënten, die door een aangeboren verstandelijke beperking of door een later opgelopen hersenletsel aangewezen zijn op een beschermende leefomgeving, samen voor een goed verloop van de werktaken op stal.

Verbondenheid met zichzelf, met anderen en met hun omgeving is voor hen op allerlei manieren niet altijd vanzelfsprekend. Het team van Stal Dijkman biedt de cliënten daarom ondersteuning en begeleiding bij de voorkomende werkzaamheden. Samen vormen ze ‘het Team’, een werkgemeenschap waaraan ieder naar zijn/haar eigen ontwikkelingsmogelijkheden een bijdrage levert.

Omdat de leefomgeving van de mens belangrijk is voor zijn/haar welbevinden, heeft Stal Dijkman een mooi vormgegeven terrein. Een fijne plek waar men, manege- en pensionklanten, team en verwanten, een warme en welkome sfeer ervaren.

Om cliënten niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd houvast te bieden, brengen we ritme aan in de dagen en weken door terugkerende rituelen, zoals een gemeenschappelijke ochtendopening, het vieren van de jaarfeesten en het aanbieden van culturele en sportieve activiteiten.

Ook de verbinding met de ‘buitenwereld’ willen we niet uit het oog verliezen. Stal Dijkman is een manegebedrijf met 400 ruiters die wekelijks onze stallen bezoeken. Daarnaast beschikt Stal Dijkman over een kantine waar verwanten van onze ruiters kunnen kijken naar de paardrijlessen en regelmatig langskomen voor hun een kopje koffie, stukje zelfgemaakte appeltaart of lunchen met een heerlijke tosti.

Binnen het team en de werkgemeenschap staan de cliënten centraal. Vanuit verschillende disciplines werken, medewerkers van Esdege-Reigersdaal met de verwanten en het team van Stal Dijkman, samen om rond iedere cliënt kwaliteit van zorg en begeleiding te bieden, de zogenaamde driehoek. Per cliënt wordt goed gekeken en naar elkaar geluisterd om samen te ontdekken wat er gevraagd wordt. In een cyclus van luisteren, plannen maken, plannen uitvoeren, en opnieuw luisteren (evalueren), werken we methodisch en ontwikkelingsgericht.

We vinden het belangrijk dat iedereen een zinvolle bijdrage levert aan het grotere geheel. Onze werkplaatsen/dagbesteding vindt om die reden plaats op werkplaatsen waar ieder naar zijn eigen kunnen bijdraagt aan het ontstaan van een waardevol product of dienst. Ook een hele kleine handeling of interactie is in het gezamenlijk werkproces van een werkplaats betekenisvol.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen via de e-mail: administratie@staldijkman.nl of bel/app 06-46246720